Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Comparative Studies

Objavljeno Eurydiceovo izvješće o poučavanju jezika u školama u Europi

datum publikacije:12 APRIL 2023
PUBLISH YEAR: 2023 / LANGUAGE: EN

Objavljeno Eurydiceovo izvješće o poučavanju jezika u školama u Europi - Slika 1

 

Krajem ožujka 2023., objavljeno je peto Eurydiceovo izvješće „Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi – izdanje 2023.”. Izvješće Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi – izdanje 2023. pripremljeno je u kontekstu praćenja razvoja politika poučavanja (stranih) jezika u Europi.

 

Rezultati pokazuju da u većini obrazovnih sustava u EU-u više učenika trenutačno uči strani jezik u osnovnom obrazovanju no prije dva desetljeća. Iako se uglavnom uči engleski jezik, mnoge škole uključile su i druge strane jezike u kurikulume. Međutim, od posljednjeg izdanja ovog izvješća 2017. nisu se zabilježila primjetna poboljšanja u pogledu drugog stranog jezika te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se postigao cilj EU-a u pogledu poučavanja najmanje dvaju jezika. Konkretno, učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) moraju imati jednake mogućnosti učenja stranih jezika kao i njihovi kolege u općem obrazovanju, što trenutno nije slučaj.

Potrebno je uložiti dodatne napore i u poboljšanje svijesti o jeziku u školama. Podaci iz mreže Eurydice dopunjeni su podacima Eurostata i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) za 2018. i Međunarodnog istraživanja o poučavanju i učenju iz 2018. (TALIS).

 

Kontekst

Jedno od glavnih obilježja EU-a jest njegova kulturna i jezična raznolikost. Mozaik europskih jezika uključuje ne samo službene državne jezike zemalja, već i regionalne ili manjinske jezike koji se govore stoljećima na europskom teritoriju, da ne spominjemo jezike koje donose migranti. Podupiranje jezične raznolikosti i promicanje učenja jezika stalni je smjer politike Europske unije. Višejezičnost je prepoznata kao jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje jer je ključna za osobno ispunjenje, zapošljavanje, mobilnost i socijalnu uključenost. Višejezičnost je i središnji element u razvoju europskog prostora obrazovanja.

 

Cjelovito izvješće i popratni dokumenti dostupni su na Eurydiceovoj mrežnoj stranici.

back to comparative studies