Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Izjava o pristupačnosti stranice eurydice.hr

Stranica www. eurydice.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Agencija za Mobilnost i Programe Europske Unije (AMPEU) prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. AMPEU kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, AMPEU nastoji svoje mrežne stranice www. eurydice.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www. eurydice.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

 

Pristupačnost na stranici www. eurydice.hr

 • Web stranica je izvedena responzivno (prikaz sadržaja se prilagođava razlučivosti ekrana)
 • Postoji poveznica za preskok navigacije i brzi prelazak na glavni sadržaj na početku stranice za korištenjestranice bez miša (Prijeđi na glavni sadržaj)
 • Stranice imaju hijerarhijski strukturiran sadržaj (H1 > H2 > H3 itd)
 • Postoji meni sa dodatnim opcijama pristupačnosti (crna slova na bijeloj pozadini, bijela slova na crnoj pozadini, smanjivanje i povećavanje veličine slova na stranici, prikaz sa fontom prilagođenim osobama sa disleksijom)
 • Za navigaciju bez miša, fokusirani elementi su posebno vizualno označeni
 • Poveznice imaju 'title' tag
 • Slike imaju 'alt' tag

 

Nepristupačan sadržaj

 • Za prikaz video sadržaja koristi se youtube servis za umetanje videa. Za prikaz takvih video sadržaja se koristi iframe metoda čime se na navedenoj web stranici prikazuje sadržaj youtube.com stranice koji nema isti nivo prilagođenosti pristupačnosti. Neki video sadržaji nemaju tekstualne titlove.
 • Za prikaz interaktivne mape koristi se Google maps. Za prikaz takvih mapa se koristi iframe metoda čime se na navedenoj web stranici prikazuje sadržaj maps.google.com stranice koji nema isti nivo prilagođenosti pristupačnosti.
 • Pojedine PDF datoteke koje su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata
 • U skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. AMPEU kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

AMPEU će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svje mrežne stranice u maksimalnoj mogućoj mjeri, te nastaviti primjenjivati relevantne standarde pristupačnosti web stranica u skladu sa preporukama World Wide Web konzorcija (W3C).

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 16. rujna 2023., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene  te metode testiranja pristupačnosti : 'axe DevTools – Web Accessibility Testing'  i  ' WAVE® Web Accessibility Evaluation Tool'.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta https://www.eurydice.hr korisnici mogu uputiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Tel: +385 (0) 1 5556 498

Fax: +385 (0) 1 5005 699

e-mail: info@ampeu.hr

Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.