Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Obrazovanje u brojkama

Statistički podaci u području obrazovanja za Republiku Hrvatsku objavljuju se u više nacionalnih i međunarodnih izvora. Neki od njih navedeni su niže.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje statističke podatke u području obrazovanja putem tri aplikacije:

 

 

Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. ŠeR - Školski e-Rudnik prikazuje adresar školskih ustanova, geografsku distribuciju ustanova, statističke podatke o obrazovnim programima i o broju učenika. ŠeR - Školski e-Rudnik Vol. 2 prikazuje statistiku o općem uspjehu, izostancima, pedagoškim mjerama te demografskim trendovima u školama. ŠeR - Školski e-Rudnik Vol. 3 prikazuje rezultate učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi, ocjene tih učenika u završnim razredima osnovnih i srednjih škola te trendove po školskim godinama.

 

Obrazovanje u brojkama - Slika 1Obrazovanje u brojkama - Slika 2Obrazovanje u brojkama - Slika 3

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja sudjeluje u provedbi međunarodnih istraživanja u Republici Hrvatskoj te priređuje nacionalne izvještaje temeljem prikupljenih podataka. Priprema i izvještaje državne mature koji prikazuju rezultate učenika. Više informacija o međunarodnim istraživanjima te prikupljenim podacima može se pronaći na stranici Nacionalnog centra:

 

  • PISAProgramme for International Student Assessment
  • TIMSSTrends in International Mathematics and Science Study
  • PIRLSProgress in International Reading Literacy Study
  • ICCSInternational Civic and Citizenship Education Study
  • ICILSInternational Computer and Information Literacy Study
  • TALISTeaching and Learning International Survey

 

Državni zavod za statistiku objavljuje publikacije u području obrazovanja, specifično informacije vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovne škole i osnovnoškolsko obrazovanje, srednje škole i srednjoškolsko obrazovanje, strukovno obrazovanje u poduzećima, obrazovanje odraslih, visoko obrazovanje, studente, upisane studente poslijediplomskog studija, magistre znanosti, magistre i specijaliste, doktore znanosti, učeničke i studentske domove, akademsko osoblje te ostale podatke. Publikacije su dostupne na mrežnoj stranici Državnog zavoda za statistiku (putanja: Objavljeni podaci - Redovna izdanja - Priopćenja i statistička izvješća - prema statističkim područjima - Obrazovanje, znanost, kultura i socijalna skrb).

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljuje pregled studijskih programa koji imaju odobrenje za izvođenje u Republici Hrvatskoj u aplikaciji Mozvag, a podaci se mogu pretražiti prema karakteristikama studijskih programa te prema visokim učilištima. Na stranici studij.hr moguće je pretražiti statistiku vezanu uz upisne kvote, prijave, broj prvih izbora i broj ostvarenih prava upisa na studijske programe.

 

Eurostat objavljuje članke i tablice vezane uz statistiku u području obrazovanja. Općenite informacije o podacima koji se prikupljaju dostupne su na mrežnoj stranici Eurostata. Određeni podaci i informacije dostupni su i za Republiku Hrvatsku u bazama podataka.

 

U okviru međunarodnog projekta ETER (European Tertiary Education Register) razvijen je sustav za praćenje podataka o broju institucija u području europskog visokog obrazovanja. Podaci se mogu pretražiti prema općenitim kategorijama, geografskim pokazateljima, tipovima troškova i načinima financiranja, broju studenata te drugim podacima.