Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Struktura sustava

Struktura sustava - Slika 1

 

 

 

 

 

U hrvatskom obrazovnom sustavu za područje obrazovanja nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sektorske agencije zadužene su za posebna područja obrazovanja.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) nadležno je ministarstvo za područje obrazovanja te obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja te razvitak znanosti, tehnologije i inovacija. Ostale nadležnosti Ministarstva u području obrazovanja navedene su na poveznici.

 

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) javna je ustanova čija je temeljna zadaća obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) bavi se poslovima planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ciljevi Agencije su razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja, usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada, izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost, definirati uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja te uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zadužena je za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Ovlaštena je za provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Provodi dio postupaka inicijalne akreditacije, postupke reakreditacije, postupke tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete, prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja te obavlja ostale djelatnosti vezane uz razvoj znanosti i visokog obrazovanja.

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske 2007. godine radi stvaranja institucionalnog okvira za provedbu programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja. Djelatnosti Agencije odnose se na provedbu programa Erasmus+ (2014.-2020.) u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, programa Obzor 2020. u području istraživanja i inovacija, unutar kojeg je preuzela poslove nacionalne potporne strukture te provodi ostale programe, mreže i inicijative u području obrazovanja i mladih. Nacionalna jedinica za Eurydice smještena je u Agenciji.

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) javna je ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske i ispite temeljene na nacionalnim standardima. Djelatnosti Centra odnose se na područje vanjskoga vrednovanja postignuća učenika te na vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova. Provodi i znanstveno-istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja, surađuje s različitim dionicima i ustanovama/institucijama u odgojno-obrazovnome sustavu te provodi edukacije iz područja vanjskoga vrednovanja.

 

Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET) javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja u području informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezine primjene u obrazovanju. S radom je započela 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije te je tada bila prvi i jedini pružatelj internetskih usluga u Hrvatskoj. Četiri godine poslije osnovana je ustanova CARNET radi inoviranja obrazovnoga sustava te poticanja napretka pojedinaca i društva u cjelini s pomoću IKT-a.