Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Mreža Eurydice

Mreža Eurydice - Slika 1

Što je mreža Eurydice

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 37 zemalja, čime pruža podršku europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sustava, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u području obrazovanja. Ti podaci tvorcima politika u području obrazovanja omogućuju donošenje kvalitetnih odluka.

 

Mrežu su uspostavile Europska komisija i države članice 1980. godine sa svrhom razmjene informacija i pružanja podrške europskoj suradnji u području obrazovanja. Od 2014. godine Eurydice je dio programa Erasmus+ kao jedna od aktivnosti u okviru Ključne aktivnosti 3 - Podrška reformi politika.

 

U Republici Hrvatskoj Nacionalna jedinica za Eurydice uspostavljena je pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2011. godine u okviru kojeg je djelovala do 31. prosinca 2017. godine. Od 1. siječnja 2018. godine poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Čime se bavi

Mreža Eurydice prikuplja informacije o nacionalnim propisima i politikama, kao i odgovarajuće relevantne statističke podatke. Prikupljeni podaci, analize i prikazi objavljuju se u sljedećim informativnim i analitičkim izdanjima:

 • detaljni opisi i pregledi nacionalnih obrazovnih sustava (Countries – Description of national education systems) koji pružaju pregledan i ažuran usporedan opis obrazovnih sustava 37 zemalja Europe
 • komparativne studije o različitim temama značajnim za suradnju u području obrazovanja na razini Europe
 • niz nacionalnih bilješki i informacija o ustroju i glavnim značajkama nacionalnih obrazovnih sustava, poput školskih i akademskih kalendara, plaća školskih nastavnika i ravnatelja, trajanju obrazovanja prema zemljama i obrazovnim razinama, školarinama i potpori u visokom obrazovanju te proračunu za obrazovanje.

 

Sve publikacije dostupne su bez naknade u online knjižari Europske unije (EU bookshop).

 

Eurydice letak dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Ciljevi i svrha

Nacionalna jedinica za Eurydice bavi se aktivnostima prikupljanja, analiziranja i provjere informacija i podataka u području obrazovanja za informativna i analitička izdanja koja priprema i objavljuje mreža Eurydice

 

Misija mreže Eurydice jest odgovornima za obrazovne sustave i politike u Europi osigurati analize i informacije na europskoj razini koje će im pomoći u donošenju odluka.

Glavna je zadaća pružati podršku europskoj suradnji u području obrazovanja temeljenoj na prikupljenim podacima. Mreža Eurydice primarno je usmjerena na strukturu obrazovanja u Europi i organizaciju obrazovanja na svim razinama uzimajući u obzir komparativne prikaze i specifične informacije za pojedine zemlje. 

 

Zadaća je Nacionalne jedinice za Eurydice pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i obrazovnim politikama. Sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima omogućuje se usporedba nacionalnih obrazovnih sustava radi njihova poboljšanja i unapređivanja.

Struktura

Od 2016. godine mreža Eurydice sastoji se od:

 • Jedinice za koordinaciju mreže Eurydice smještene u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske unije (EACEA) u Bruxellesu
 • 40 nacionalnih jedinica smještene u 37 zemalja uključenih u program Erasmus+ (27 programskih zemalja, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska i Turska).

Suradnja s partnerima

Mreža Eurydice surađuje s europskim i međunarodnim organizacijama poput Statističkog ureda Europske unije (Eurostat) i Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) u suradnji s kojima objavljuje izvještaje. Surađuje s NESLI mrežom, Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Centrom za istraživanje cjeloživotnog učenja (CRELL) i Europskom agencijom za posebne potrebe i uključivo obrazovanje (EADSNE). Jedinica za koordinaciju mreže Eurydice u Bruxellesu pruža podršku Europskoj komisiji u radu s međunarodnim organizacijama kao što su Vijeće Europe i Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO).

Kako nastaju komparativne studije

Mreža Eurydice u procesu pripreme komparativnih studija uključuje različite dionike. Jedinica za koordinaciju mreže Eurydice koja se nalazi unutar Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu u Bruxellesu u suradnji s Europskom komisijom te nacionalnim jedinicama za Eurydice definira predmet istraživanja te koordinira cjelokupni proces pripreme publikacija.

 

Proces se sastoji od nekoliko faza:

 • definiranje teme i obuhvata
 • izrada standardiziranih upitnika za prikupljanje podataka
 • prikupljanje i provjera podataka
 • analiza i pisanje izvještaja
 • provjera i komentari na publikaciju
 • finalizacija publikacije.

Nacionalne jedinice uključene su u gotovo sve faze pripreme publikacija. Podatke za pojedine države prikupljaju koordinatori nacionalnih jedinica za Eurydice u suradnji sa stručnjacima iz nadležnih ministarstava za obrazovanje, sektorskih agencija, područja znanosti. U nekim slučajevima podatke prikupljaju angažirani stručnjaci uz provjeru koordinatora nacionalnih jedinica. Proces provjere publikacija odvija se istovjetno procesu prikupljanja podataka.