Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Nacionalna tijela, ustanove i organizacije

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)
 • Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)
 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)
 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET)

Međunarodna tijela, ustanove i organizacije

 • Europska komisija
 • Glavna uprava za obrazovanje i kulturu (DG EAC)
 • Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA)
 • Mreža Eurydice
 • Statistički ured Europske unije (Eurostat)
 • Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP)
 • Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Centar za istraživanje cjeloživotnog učenja (CRELL)
 • Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje (EADSNE)
 • Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO)
 • UNICEF Hrvatska